Over ons repertoire

Veel koren hebben een bepaald repertoire waar ze uit putten en zich op richten. Dat kan voor velen aantrekkelijk zijn.

Voordeel van zo’n specialisatie is dat er een bepaald niveau gehaald kan worden. Ons koor daarentegen heeft een breed repertoire. Eigenlijk zijn wij een ongericht koor! Het ongericht zijn heeft als voordeel dat er een grote variatie is en ieder koorlid komt hierbij aan z’n trekken. Soms is het natuurlijk wel even werken om toch tot iets moois te komen.

Aan hen die geen of matig noten kunnen lezen wordt aandacht geschonken doordat er veel voorgezongen en -gespeeld wordt.

Zo zingen wij op dit moment deze nummers:

Onder deze liederen is een aantal arrangementen van Sjoerd Meijer en Ines Leijen. Veel liederen worden in allerlei vreemde talen gezongen waaronder talen die niemand van ons beheerst. De tekst is dan fonetisch (zoals die klinkt) geschreven zodat wij betrekkelijk makkelijk de juiste uitspraak kunnen benaderen. Meestal krijgen wij een vertaling van wat we zingen. Op deze wijze beleef je wat je zingt beter en verleent dat zelfs een extra dimensie aan de vreugde van het zingen.