Wie zijn wij

MANNENKOOR VOICE-MALE BENNEKOM

In een dorp als Bennekom zijn veel muzikale groepen actief. Er is een harmonieorkest dat landelijk op hoog niveau meeblaast, er zijn verschillende zangkoren en nog enkele andere individuele groepen.

Tot 2004 was er echter nog geen mannenkoor, terwijl de behoefte hieraan wel steeds duidelijker werd gevoeld. Daarom werd er in de loop van 2004 actie ondernomen door Therus van Beek, Jan Wagenaar en Geurt Wien. Een aantal mannen waarvan bekend was dat zij interesse zouden kunnen hebben werden gebeld. Via de krant en op de Vlegeldag werden de plannen bekend gemaakt om nog meer mannen enthousiast te maken.

Op 6 september 2004 was het dan zover dat er met 16 mannen kon worden gestart onder de muzikale leiding van onze toenmalige dirigent Sjoerd Meijer.

Betrokkenheid

Wij zijn een regionaal algemeen koor, toegankelijk voor mannen van allerlei pluimage en zonder leeftijdsbeperking. De zangers komen niet alleen uit Bennekom, maar ook uit de omringende dorpen en steden tot wel 25 km in omtrek.

Voice-Male is niet in een hokje te plaatsen, want in principe zingen we alles. Ons repertoire is dus zeer breed. Onze leden zijn zeer nauw bij het koor betrokken en kunnen via de liedkeuzecommissie hun eigen suggesties aan liederen aandragen. In overleg met de dirigent wordt dan bekeken of het lied bruikbaar en uitvoerbaar is voor Voice-Male.

Sfeer

In ons koor bestaat een leuke, ongedwongen sfeer. Dit komt vooral door het feit dat wij allemaal plezier hebben in het zingen. Het niveau waarop je zingt is niet bepalend. Verder is het leuk om mannen te ontmoeten en te spreken die allemaal hun eigen verhaal hebben, deze informele gesprekken verrijken je kennis en bevorderen de saamhorigheid.

Anders

Wij onderscheiden ons van andere koren door het brede repertoire, die wij zingen uit een koormap. Er is geen leeftijdsbeperking en er hoeft thuis niets ingestudeerd te worden (mag natuurlijk wel!). Uit het hoofd zingen mag natuurlijk altijd!

Oefenen

Het koor oefent elke dinsdagavond van 19.45 tot 21.45 uur in Zalencentrum “De Brink”, Brinkstraat 39 in Bennekom.

Optredens/Uitvoeringen en Concerten

Een enkele maal verleent het koor zijn medewerking aan een kerkelijke viering (zoals een Kerstnachtdienst en rouwdiensten) maar ook wordt regelmatig gezongen bij een dorpsgebeuren zoals Dickensfair, Bevrijdingsdag etc….Het koor treedt ook op in verzorgingshuizen en vakantiecentra voor ouderen.

Artistieke voldoening

Ons doel voor de komende jaren is vooral de groei van de artistieke voldoening. Het gevoel krijgen dat je met elkaar iets tot stand brengt dat boven het “galmen” in de badkamer uitstijgt. Dit noemen wij het koorgevoel, waarbij alles logisch is en klopt om zoveel mogelijk de bedoelingen van de componist van de liederen te vertolken.

Zo zingen wij !