9 december

15.00-15.30Oude Kerk Bennekom

Op zaterdag 9 december traden wij op in de Oude Kerk in Bennekom. We verzamelden ons  in het Kerkheem, waar we een kort inzingmoment hadden. Precies op tijd konden we ons opstellen op het podium voor in de mooi belichte kerk. Mede dankzij het wat mindere weer was er veel publiek in de kerk. Vanaf twee uur waren er al optredens geweest van andere groepen.

Ons repertoire bestond uit een internationale compositie van kerstliederen, die door Jan van der Linden aan elkaar werden gepraat. Het werd een goed optreden, dat we besloten met een samenzang.

Hierna besloten we om met elkaar aan de overkant van de straat alles nog eens dunnetjes over te doen onder het  genot van een glühweintje.O  12 december

19:45 Aleidahof Hofrustlaan

Dickens-kleding!

Om half acht druppelden de koorleden binnen bij de Aleidahof. Net als vorig jaar zouden we weer een optreden verzorgen. Frans Postma had er voor gezorgd dat de piano en toebehoren waren afgeleverd op de bestemde plek. Veel mensen hadden zich in de hal verzameld en kregen ook extra teksten uitgereikt om mee te zingen met het koor. Zoals gebruikelijk praatte Jan van der Linden de liederen weer aan elkaar. In de pauze werden we verrast met koffie en kerstgebak. Ook de voortzetting was een groot succes en aan het eind werden we beloond met een groot applaus en de uitnodiging om vooral volgend jaar weer terug te komen.n

16 december

11.00-13.00Kerkhoflaan Bennekom

Dickenskleding.

Om 11.00 uur waren ongeveer 15 koorleden present  voor ons optreden bij Geels. De firma Geels bestaat dit jaar 60  jaar en wij konden dit jubileum opluisteren met een kerstoptreden.  Op het “balkon”  in de winkel hebben wij een medley van kerstliederen ten gehore gebracht, dat door de bezoekers van de winkel zeer op prijs werd gesteld. Tussendoor konden we onze kelen smeren met koffie, glühwein of chocolademelk en een plak kerstbrood. Na het optreden maakte Ines nog een videoclip met ons mannenkoor tussen de kerstbomen. De firma Geels bedankte ons met  een kerstbrood voor ieder koorlid.

 19 december

19:45Timanshof Ingang Hof van St. Pieter

Dickenskleding.

Ook deze avond ( onze repetitieavond) hebben we ons kerstrepertoire laten klinken. Dit keer in een ander appartementengebouw voor senioren in ons goede dorp. Het was niet alleen een ander gebouw, ook de plaats waar we konden zingen was anders, totaal anders. Een lange gang was gevuld met stoelen, waarop de toehoorders zaten. Aan het eind van die gang was een kleine ruimte van waaruit we onze liederen konden laten horen. Zowel voor ons koor als voor de luisteraars was het geen ideale situatie. De toehoorders werden uitgenodigd om mee te zingen, waarbij onze koorleden door de gang naar achteren liepen en terug met als effect dat de achtersten veel sneller zongen dan de voorsten. Jan van der Linden fungeerde weer als “aanspreker” en Ines begeleidde ons op de piano. In de pauze werden we vergast op glühwein met wat er bij. Na afloop werden we hartelijk bedankt. Daarna stelde Frans Postma zich op bij zijn auto waar hij namens het bestuur een kerstbrood uitdeelde.

Machtella  21 december

17.30 – 18.15Machtella Opella

Dickenskleding

Na een korte zoektocht in het duister en dwalen door de gangen van verzorgingshuis Machtella kwamen we bij elkaar in de personeelsruimte.  We werden opgewacht door de leiding en naar de eetzaal gebracht waar een groot aantal bewoners hun kerstmaal nuttigden. Nadat de piano een plek had gekregen konden we beginnen met het repertoire. Een oud-koorlid genoot van ons optreden en zong grote gedeelten mee met Piet Ribberink; een prachtig moment!

Hierna vertrokken we voor ons tweede optreden die avond …..

18.30 – 19.30Walraven Opella

Dickenskleding.

Hier hadden we wat meer ruimte voor het koor en de bewoners. Er werd meegezongen met de bekende kerstliederen .Ook hier praatte Jan de liederen aan elkaar en konden we aan het eind van de avond weer van een succesvol optreden spreken. Een drukke periode voor het koor werd hiermee afgesloten.