Op vrijdag 12 en zaterdag 13 december werd in Bennekom voor de 10e keer de Dickensmarkt gehouden. Tientallen stalletjes met kerstattributen, verenigingsspullen en verder versnaperingen e.d. en zelfs een heuse schaatsbaan voor de kinderen stonden in de dorpsstraat opgesteld. Daar tussendoor traden koren op uit Ede en Bennekom, maar ook uit de wijde omgeving. Ons mannenkoor was  ingedeeld tussen al deze muzikale “gasten” en wij hadden ons optreden op zaterdagmiddag om half drie in de muziektent op het Van Slotenpleintje.

Voor deze tijd hadden we ingezongen bij Ben, die zijn ruimte weer beschikbaar had gesteld voor het inzingen. Na een kwartiertje te hebben geoefend gingen we geordend naar de muziektent, waar zich al veel mensen hadden verzameld en verwachtingsvol uitkeken naar ons optreden.

Onder de heerlijke geuren van oliebollen, appelflappen en glühwein ontstond al snel een gezellige warme sfeer, waar ons gezang prima tussen paste.

De nieuwe standaard van Voice-Male en de flyers die werden uitgedeeld moesten een ledenwervende invloed hebben op het publiek. Ons koor deed intussen zijn uiterste best om de verwachtingen waar te maken en eventuele liefhebbers over de streep trekken om zich aan te sluiten bij ons koor.

Verder werden we begeleid door twee saxofonisten en door Adriaan van der Poel op de piano. In enkele stukken traden solisten van het koor naar voren en het geheel maakte de vrolijke sfeer van de Dickensmarkt waar. Het gaf in deze dagen voor kerst al een voorproefje van deze gezellige dagen in december.

Na het optreden in de muziektent gingen we naar Partycentrum A&A, waar we een drankje kregen. Hier begon het koor met een eerste optreden. Dit dweilgebeuren werd verder voortgezet in de straten van Bennekom. Heel ver kwamen we uiteindelijk niet, omdat verschillende koren zich niet aan het optreedschema hielden.

Ons optreden bij AH werd verplaatst naar de PLUS, waar we bij de kassa’s onze liederen zongen, wat zeer op prijs werd gesteld door het winkelende publiek. Hierna verspreidde de groep zich. Sommigen ging naar huis en anderen verzamelden zich nogmaals bij A&A, om onder een lekker drankje de middag te evalueren. De algemene tendens was dat we goed hadden gezongen en de kwaliteit op een behoorlijk niveau lag. Er is echter nog meer uit ons koor is te halen.

December 2014,