Vlegeldag

VOICA-MALE zong 25 augustus 2010 op de Bennekomse vlegeldag op het plein voor de Oude Kerk

picasaView plugin: Could not load data from picasaweb.