Verslag van optredens in de maand December.

 

Op 11 en 12 december 2015 waren de jaarlijkse Dickensdagen in Bennekom.

Ons koor mocht op vrijdagavond 11 december optreden in de Oude Kerk en had zich alle lange tijd voorbereid op dit evenement. Kerstliederen in allerlei talen stonden op ons programma.

Om 19.00 uur verzamelden we ons in het Kerkheem om in te zingen. Ondank de vele regen waren we bijna compleet aanwezig in Dickenskleding compleet met hoge en andere hoeden. In de gang naar de kerk stelden we ons op in groepjes van twee, zodat we geordend binnenkwamen.   De kerk was volgestroomd met belangstellenden want er waren veel koren te beluisteren. De ruimte op het podium was wat beperkt, waardoor het wat lastig was om goed te “communiceren” met de andere partijen. Onze vantevoren geoefende opstelling paste hier niet.  Het optreden, waar ook het duo Saxuo nog een bijdrage leverde, verliep verder goed.

Bij volgende optredens moeten we nog meer aandacht geven aan onze opstelling en de andere  gemaakte afspraken. Onder andere door het slechte weer en de afwezigheid van Ines kon de  suggestie om ook nog op straat te zingen niet doorgaan.

 

Op dinsdag 15 december (onze repetitieavond) waren we uitgenodigd op de Aleidahof in Bennekom. Hier moesten we zingen in de entreeruimte van het gebouw. Misschien niet de meest geschikte plek, maar door de “galerijen” had het toch wel iets bijzonders. Veel bewoners hadden in ieder geval de weg naar ons koor gevonden en zongen de meeste bekende liederen uit volle borst mee. Na een pauze, waarin we getrakteerd werden op koffie en kerstkransjes of een chocolaatje, begonnen we aan het tweede deel van ons optreden.

Ook dit werd weer zeer gewaardeerd wat wel bleek uit de mooie dankwoorden van de organisatie. Een uitnodiging voor het volgende jaar werd in ieder geval meegegeven. Hierna gingen we naar de Brasserie om met elkaar het afgelopen jaar te bespreken en de onderlinge band nog weer eens aan te halen. Het werd een heel gezellig samenzijn, dat we zeker nog eens moeten herhalen.

Zaterdag 19 december was ons laatste optreden van het jaar.  Hiervoor trokken we met z’n allen naar het Natuurpark de Hoge Veluwe.  Ook de “aanhang”  had een uitnodiging gekregen om mee te gaan, zodat  er zich behoorlijk veel familieleden onder de toehoorders bevonden.  Om 15.00 begonnen we met inzingen maar we stapten al snel over naar het officiële optreden.

Veel wandelaars bleven even bij het bezoekerscentrum staan om naar ons te luisteren maar vervolgden dan al weer snel hun weg. Over het algemeen viel de belangstelling wat tegen maar dit kwam waarschijnlijk ook door het late tijdstip waarop we moesten zingen.  De plek was goed gekozen, maar het hoogtepunt van de dag was al geweest. Wat vroeger op de dag beginnen zou bij een volgend optreden wel een optie kunnen zijn.

In de pauze kregen we de gelegenheid om op kosten van de organisatie wat lekkers te nuttigen in het restaurant. Ons bezoek hier werd besloten met het toezingen van de bezoekers met het bekende  “We wish you a merry Christmas….”.

Na nog enkele liederen gezongen te hebben mochten we nog een Kerststol ophalen bij Frans Postma , die zijn auto weer beschikbaar had gesteld voor het vervoer van de stollen en natuurlijk de piano.