Verslag   Optreden ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Voice-Male.

 

Op 9 oktober 2015 werd met een groots optreden herdacht  dat 10 jaar geleden ons mannenkoor Voice-Male werd opgericht.

Het afgelopen jaar heeft volledig in het teken gestaan van dit optreden. Er is hard gewerkt door de bijna 30 leden van het koor  om dit optreden tot een groot feest te maken. Er zijn veel nieuwe liederen toegevoegd aan het bestaande repertoire en er zijn verscheidene extra oefenmomenten ingevoegd, om de kwaliteit binnen het koor op een zo hoog mogelijk peil te krijgen. Dat het gelukt is om een geweldig  optreden neer te zetten is op deze avond wel bewezen. Veel voorbereidend werk is er geleverd door de leden van het bestuur en de mensen van de muziek- en feestcommissie. De verkoop van de kaartjes is uiteindelijk goed verlopen en dat resulteerde in een goed gevulde zaal van O.B.K. aan de Kierkamperweg. Hierbij tevens een  groot compliment voor de mensen van de muziekvereniging,  die ons met hand en spandiensten enorm geholpen hebben.  Zij zorgden voor een prima geluid en belichting in de zaal en voor de drankjes in de kantine.

Er was met onze dirigente Ines Leijen afgesproken om  om half 7 aanwezig te zijn voor het omkleden en inzingen. Voor de pauze wilden we optreden in ons blauwe jasje met rode stropdas terwijl we na de pauze ons nieuwe tenue zouden dragen. De zaal zou open gaan om 19.00 uur en drie koorleden zouden de gasten bij de ingang verwelkomen, de kaartjes controleren en de genodigden naar hun plaats brengen. Dit verliep niet helemaal zoals gepland want de eerste gasten kwamen al voor 19.00 uur de zaal in. Daardoor kwam het inzingen wat in het gedrang. Een diapresentatie op een groot scherm, samengesteld door Ben Berendts, gaf tot het begin van ons optreden een overzicht  van wat we in de afgelopen 10 jaar hebben meegemaakt en gepresteerd.

Precies half 8 klonken de introductietonen die de start van ons jubileumconcert aankondigden. Met oude en nieuwe liederen werd het eerste deel van ons optreden op een uitstekende en geconcentreerde wijze ten gehore gebracht. Het publiek beloonde ieder lied met een groot applaus en genoot duidelijk van ons optreden. Enkele liederen werden meegezongen door Mariska Wessels en ook het ons bekende duo Saxuo op de saxofoon begeleidde ons op een geweldige inventieve manier. Het was duidelijk een meerwaarde voor ons optreden. Tussendoor vulden enkele koorleden met een praatje over het verleden de overgangen tussen de liederen. In de pauze maakten velen van ons nog even een praatje met onze vorige dirigent Sjoerd Meijer. Hij heeft ook zichtbaar van ons optreden genoten. Vooral de wat modernere liedjes sloegen duidelijk aan bij het publiek, zoals het Eigen schuld dikke bult.  Tenslotte zongen we nog ons laatste lied, dat speciaal was geschreven voor dit optreden.

Aan het eind van de avond  was het tijd om enkele mensen in de bloemetjes te zetten.  Natuurlijk onze muzikale begeleiders met Adriaan van der Poel, onze vaste pianist op dit soort van avonden, Mariska Wessel, het duo Saxuo en de mensen van de organisatie. Jan van de Linden deed dit op een amusante wijze, wat veel gelach opriep bij het publiek. Als laatste werd Frans Postma, de grote drijvende kracht achter dit optreden, in het zonnetje gezet en bedankt voor al zijn activiteiten. Hierna was het tijd om in de kantine nog even na te praten met vrienden en bekenden  over deze geslaagde avond.

Verslag: Poll Poll Jonker.