Verslag muziekcommissie over 2010

Algemene ledenvergadering Voice-Male 1 maart 2011

Jaarverslag muziekcommissie

De muziekcommissie  heeft in 2010 3x vergaderd.

Optredens in 2010:

  • 12 februari concert in de Brink
  • 22 juni Timanshof
  • 3 juli hebben wij gezongen voor Ries Heij
  • 25 augustus Vlegeldag
  •  26 oktober Breukelderhof
  • 17 december Dickens/Kerstmarkt
  • 23 december hebben wij gezongen tijdens de uitvaart van Bert Makkink.

Nieuwe blad muziek.
Wij hebben de laatste tijd veel Nederlandstalig liederen in ons repertoire opgenomen op verzoek
van de verzorgingshuizen en muziek gericht op ons concert in 2012.
Het thema voor dit concert is MUZIEK UIT EIGEN DORP.

Optredens 2011

·        20 januari heeft Voice-Male medewerking verleend bij de uitvaartdienst van Otto van Bruggen

·        4 maart zingen wij in de RK kerk voor wereldsgebedsdag

·        30 maart Roosevelthuis in Doorn

·        30 april Koninginnedag in Bennekom.

Voor ons overleden commissielid Bert Makkink komt Evert Jan Gunther in de plaats.

 

 

De muziekcommissie,

Sjoerd Meijer, Hans Elzenaar, Frans van Elk, Gerrit v.d.Laan en Jan Wagenaar