Reglement voor de muziekcommissie (repertoire en programmering)

Naast en onder verantwoordelijkheid van het bestuur functioneert een muziekcommissie.

Deze bestaat uit de dirigent (e) en 4 leden, zo mogelijk uit elk van de 4 stemmen een lid ( 1e en 2e tenor, bariton en bas).

Voor een goede verbinding met het bestuur moet één van de commissieleden ook bestuurslid zijn (of er moet een bestuurslid als afgevaardigde de vergaderingen bijwonen)  ( zoals in onze huidige situatie)

De taken van deze commissie bestaan uit het:

– regelmatig overleg voeren over de inhoud van de liederenmap en het koorrepertoire  en het programma van te plannen uitvoeringen.

– bespreken van de voorstellen van de dirigent(e) en van koorleden voor uitbreiding van het repertoire, waarbij gelet wordt op zingbaarheid, tekst, voorkeuren koorleden en de variatie in het repertoire.

– onderzoeken wat de koorleden graag zouden willen zingen en stimuleren dat zij de commissie wijzen op liederen, die zij mooi vinden en die op bladmuziek verkrijgbaar zijn.

– zelf ook aandragen van nieuwe liederen.

– overleggen met voorgangers en/of organisatoren van optredens.

– aanschaffen, beheren en verspreiden van de te zingen (blad) muziek.  Daarbij bijhouden/niet overschrijden van het door het bestuur voor dat jaar beschikbaar gestelde budget.( wordt nu gedaan door de bestuursafgevaardigde)

– op orde houden van de liederenmap.

– evalueren van elk optreden.

 

Genoemde taken worden in onderling overleg onder de leden van de commissie verdeeld.

Hierbij wordt ook gedacht aan het leiden van de vergaderingen,

de verslaglegging en communicatie naar het bestuur en de koorleden

en  de onderlinge communicatie tussen dirigent ( e ) en de andere leden van de muziekcommissie.

De muziekcommissie zal minstens een keer per 2 maanden vergaderen en verder zo dikwijls als het voor een goede voortgang van het werk/ programma/ uitvoering  nodig is.

Vastgesteld 18-02-2014