Optreden op Bennekomse Vlegeldag 24 augustus 2010

Op woensdag 25 augustus, op de vroege avond, heeft ons koor een optreden verzorgd tijdens de Vlegeldag 2010.

De weergoden waren gunstig gestemd, zodat we droog het podium, dat vlak voor de kerk was opgezet, konden beklimmen.

Na een beetje inschikken stonden 34 zangers op hun plek klaar om het repertoire van liederen uit binnen- en buitenland te verklanken. De muzikale begeleiding werd verzorgd door Elly Meijer, die ons op een geweldige manier door de liederen loodste.

Het kerkplein, inmiddels gevuld met belangstellenden, genoot van een geweldig optreden, ondanks de storende geluiden van omliggende activiteiten. Vooral het Nederlandstalige gedeelte werd uit volle borst meegezongen.

Na een daverend applaus en de dank van de organisatie kregen Elly en Sjoerd bloemen en een bijdrage voor de clubkas.

Het koor kon na afloop de kelen smeren met een aangeboden drankje.

We kunnen terugzien op een geslaagd optreden en mogelijk heeft het nog een paar mannen overgehaald om ook te komen zingen bij ons gezellige en muzikale Bennekomse mannenkoor.