Optreden 2 november 2012

Uitvoering Voice-Male in de Oude of St. Alexanderkerk te Bennekom.

Beter konden we niet beginnen. Een kaartverkoop, die buitengewoon goed verliep en zelfs zo goed, dat de laatste belangstellenden zonder kaartje, maar na betaling,  toch nog de kerk konden betreden.

Een kerk, stampvol met nieuwsgierige en muziekminnende mensen, die kwamen om ons concert bij te wonen. Er waren ook redenen genoeg, om op deze bijzondere avond aanwezig te zijn.

Ons optreden met het thema “Trouw” , waarbij bekende musici uit Bennekom, zoals de beroemde harpiste Lavinia Meijer,  de hoornblazer Harry Stens en de organist en pianist Adriaan van der Poel, zou dit evenement een speciale glans geven.

Ook was er een prachtige gelegenheid, om onze nieuwe outfit te presenteren aan het publiek.  Al ruim voor de zomervakantie waren er activiteiten ontplooid, die tot deze mooie combinatie van grijs overhemd, rood gilet en strik en grijs gestreepte broek zou leiden. Het oordeel hierover was algemeen lovend.

De avond werd ingeleid door een korte toespraak van Anton Schikhof, die de speciale genodigden en het publiek welkom heette en iedereen een geweldige avond toewenste.

Ruim een jaar is er o.l.v. Sjoerd Meijer geoefend op een aantal stukken, samengesteld door de muziekcommissie met een belangrijke rol voor Rien van Beusichem. Het centrale thema “Trouw” werd in 9 verschillende muziekstukken ten gehore gebracht. In vijf daarvan speelde ons koor een hoofdrol. De opstelling van het koor was wat aangepast door ruimtegebrek op het podium, maar onze koormeester zorgde ervoor, dat iedereen de aanwijzingen van Sjoerd goed kon volgen.

Dat de kerk zo goed gevuld was kwam ook door de aanwezigheid van Lavinia Meijer.  Zij kreeg een staande ovatie na het spelen van haar eigen bewerking van een Koreaans volkslied (Arirang). Ook het samenspel tussen Harry Stens en Adriaan van der Poel oogstte een groot applaus.

Zelf gingen we van start met het openingsnummer “Comrades in arms”. Dit “soldatenlied” gaf in de uitvoering duidelijk aan, dat we een mannenkoor zijn, dat sterk is gegroeid in de uitvoering van wat moeilijkere werken. Het maakte grote indruk op de toehoorders en werd beloond met een enthousiast applaus.

Aan het eind van het concert werden alle musici met een woord van Anton en een prachtig boeket bedankt voor hun muzikale bijdrage. Speciale dank ging ook uit naar Frans Postma, die heel veel heeft bijgedragen aan het welslagen en het grote succes van de avond.

Na afloop was er in de Baron van Wassenaerzaal  nog gelegenheid om onder het genot van een drankje gezellig na te praten. Hier werd massaal  gebruik van gemaakt. Tevens konden liefhebbers van de harpmuziek bij Lavinia persoonlijk een CD (met of zonder handtekening) aanschaffen.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond met een hoog muzikaliteitsgehalte.