Optreden 18 juni 2013 Congrescentrum De Werelt te Lunteren.

Ons optreden in Lunteren voor vakantiegasten in het congrescentrum De Werelt was reeds lang geleden gepland, maar dat het op zo’n mooie zomerse avond zou plaatsvinden kon door niemand worden voorspeld.

Bij temperaturen rond de 30⁰  troffen we onze gasten buiten aan op het terras van het gebouw en onze gedachten gingen al uit naar een buitenoptreden. Toch stond er een prachtige zaal voor ons ter beschikking met plaats voor enkele honderden belangstellenden en tevens maakten allerlei technische voorzieningen het ons makkelijk. De volgende keer kunnen we zelfs het zangprogramma via een beamer projecteren op een groot scherm.

Na een welkomstdrankje, gingen we o.l.v. dirigent Sjoerd Meijer en onze vaste pianist Adriaan van der Poel inzingen. De organisatie had voor ons een uur uitgetrokken en daarom moesten we ons repertoire iets inkorten, maar dat kwam ons door de warmte goed uit.

Een kort welkomstwoord  en we begonnen  met onze muzikale plichten. In de afgelopen periode hadden we regelmatig geoefend op dit programma, zodat het, telkens opgeluisterd door een toelichting van Sjoerd, een vlotte uitvoering werd.

Na afloop kregen we een hartelijk applaus en werden we persoonlijk nog bedankt in de vorm van een bedankkaartje en een consumptiebon. Velen gebruikten de bon om de dorstige en droge kelen eens goed te smeren.

Tevreden gingen we, met een uitnodiging voor volgend jaar, weer huiswaarts.

Voor meer foto’s: kijk op het menu foto’s

2013-06-18 De Werelt te Lunteren (17)