Muziekcommissie

De muziekcommissie van VOICE-MALE bestaat uit de dirigent en een aantal koorleden.

Deze commissie heeft tot doel: het kiezen van repertoire dat geschikt is om met ons mannenkoor te zingen. Er wordt naar gestreefd dat elke stempartij in de commissie vertegenwoordigd is. Twee of drie keer per jaar komt de commissie bijeen om het repertoire voor optredens en concerten samen te stellen.

Op dit moment, november 2018, bestaat de commissie uit de volgende personen:
Dirigent Ines Leijen en de koorleden  ; Hans Slepers; Poll Poll Jonker; Ben Berendts, Gert Boeve.