Jaarverslag over 2010

Het jaar begon goed met de viering van ons vijfjarig lustrumfeest in februari.
Dit feest, met als thema winterfeest en stamppotmaaltijden was een groot succes
en werd door circa 150 bezoekers bijgewoond.

Verder waren er een zestal optredens buitenshuis op diverse gelegenheden, samengevat:

12 februari, vrijdag. Lustrumfeest in De Brink.

22 juni, dinsdag. Avondoptreden buiten in de tuin voor de bewoners van de Timanshof.

3 juli, zaterdag. In hotel Campman zongen wij ons koorlid Ries Heij toe ter gelegenheid
van zijn 90e verjaardag.

25 augustus, woensdag. Avondoptreden buiten voor de Oude Kerk t.g.v. Vlegeldag.

26 oktober, dinsdag. Avondoptreden voor de bewoners van de Breukelderhof.

17 december, vrijdag. Avondoptreden tijdens de Dickensmarkt in de Oude kerk, gevolgd door
een samenzang met andere koren en Bennekoms publiek buiten voor de kerk.

23 december, donderdag. Bijdrage aan de begrafenisdienst van ons koorlid Bert Makkink.

Bestuur

Op de jaarvergadering van  9 maart 2010 trad de mede oprichter van ons koor Therus van Beek
af als voorzitter. Hij werd opgevolgd door Anton Schikhof.  Ook Otto van Bruggen trad af als
secretaris wegens ernstige ziekte. Hij werd opgevolgd door Frits van Battum. Beide benoemingen
van het bestuur werden unaniem door de aanwezige leden goedgekeurd.

Het bestuur bestond voor dit jaar derhalve uit de volgende leden:

Anton Schikhof voorzitter

Frits van Battum secretaris

Geurt Wien penningmeester

Jan Wagenaar algemene zaken

Frans Postma public relations

Het koor werd het gehele jaar geleid door onze vaste dirigent Sjoerd Meijer.

Leden

Het ledenaantal is dit jaar iets afgenomen Wij namen afscheid van Peter Stinnissen, Jan Stork,
Alfred Bramer en Henk Vos. Ons koorlid Bert Makkink is helaas overleden. Wij verwelkomden de
nieuwe leden Warrie Admiraal en Ronald Hendriksen.

In aantallen ziet dit er als volgt uit:

Ledenaantal per 1 januari 51

opzeggingen/overlijden (5)

nieuwe leden 2

Ledenaantal per 31 december 48

Verder waren gemiddeld 72% van de leden aanwezig bij de repetities. Hoewel dit cijfer
negatief werd beïnvloed door een aantal ernstig zieken onder onze leden, is het toch voor
verbetering vatbaar en een punt van aandacht van het bestuur.

De gemiddelde leeftijd van onze koorleden was op 30 juni precies 65 jaar

Barbecue.

Ook dit jaar hielden wij een barbecue ter afsluiting van het seizoen. Deze werd gehouden
op dinsdagavond 29 juni in de locatie van zwembad De Vrije Slag in Bennekom.

Repertoire.

Liederen die we in 2010 in het openbaar gezongen hebben zijn:

0. The Lion sleeps tonight 62. Christ was born

1. Ei oechnjem 64. Kaljinka

2. What shall we do 66. Steal away

6. Bajuschki baju 69. Fum, fum, fum

12. In My Room 77. In dulci jubilo

17. Santo 78. Rudolph the red-nosed reindeer

20. Daar in dat kleine cafe aan de haven 81. Nobody knows the trouble I´ve seen

22. Daar bij de waterkant 82. Habanera

26. Aan de Amsterdamse grachten 83. Wiegenlied

28. Merk toch hoe sterck 84. Da unten im Tale

30. Zuiderzee ballade 85. Muss i denn

34. Zum Eingang 86. Bela bimba

35. The Rose 89. Down by the Riverside

36 Silent Night 90 Schenkt Man Sich Rosen In Tirol

37. Panis Angelicus 91. Piet Heijn

38. Still, still, still

42. Auld lang syne

44. Goodnight Ladies

45. For he´s a jolly good fellow

49. Kum-ba-ja, my Lord

53.1 Als de klok van Arnemuiden

53.2 Daar was laatst een meisje loos

55. ´k Heb mijn wagen vol geladen

58. Oh, when the Saints go marchin´ in

61. In the bleak midwinter

Alle repetities vonden plaats in onze vaste locatie in De Brink aan de Brinkstraat in Bennekom.

Frits van Battum, secretaris