Financieel overzicht jaar 2011

Financieel overzicht over het boekjaar 2011 (bedragen in €)

Balans per 31 december 2011. Resultaat over 2011. Begroting 2011.

Resultaat 2010. Begroting 2012.

Balans activa

Balans

Balans

31-dec-11

31-dec-10

Bank rek.courant

636,12

29,77

Bank spaarrekening

9.549,22

8.700,00

Te ontvangen posten (kontributie)

30,00

120,00

Te ontvangen rente

0,00

34,78

Resultaat (tekort boekjaar)

0,00

0,00

10.215,34

8.884,55

Balans passiva

Reserve

8.794,55

8.357,86

Reservering concert 2012

1.000,00

0,00

Vooruit ontvangen contributies

150,00

90,00

Resultaat (overschot boekjaar)

270,79

436,69

10.215,34

8.884,55

Resultaat

Begroting

Resultaat

Begroting

Ontvangsten

2011

2011

2010

2012

Contributies leden

8.685,00

8.875,00

8.675,00

8.000,00

Donatie leden/sponsers

110,00

250,00

240,00

0,00

Opbrengst optreden

410,00

0,00

235,00

0,00

Opbrengst club aktie leden loten/giften

246,40

0,00

727,00

250,00

Opbrengst barbecue

520,00

0,00

450,00

0,00

Opbrengst clubactie (loten/donateurs)

0,00

0,00

0,00

0,00

Opbrengst buffetconcert 2010

0,00

0,00

5.360,00

0,00

Subsidie gemeente Ede

2.075,00

0,00

1.921,98

1.500,00

Rente

152,56

125,00

82,86

150,00

Totalen

12.198,96

9.250,00

17.691,84

9.900,00

Uitgaven

Kosten dirigent

5.372,00

4.700,00

4.723,00

5.300,00

Kosten vervangend dirigent/solisten

1.175,00

300,00

785,00

500,00

Zaalhuur De Brink

2.178,45

2.000,00

2.453,05

2.000,00

Muziekstukken/Buma rechten

284,77

475,00

479,80

750,00

Kamer van koophandel

26,64

25,00

26,14

0,00

Kosten leden (kleding/kerstbrood)

287,50

0,00

1.138,11

0,00

Kosten uitgaansdag koor (incl barbecue)

798,00

0,00

499,60

0,00

Reservering concert 2012

1.000,00

1.000,00

0,00

1.500,00

Kosten buffetconcert 2010

0,00

0,00

6.097,68

0,00

Kosten optredens

0,00

750,00

0,00

0,00

Bureau- en administratiekosten

146,48

50,00

99,96

0,00

Advertentiekosten kranten

0,00

75,00

127,38

0,00

Kontributie EFZO/giften/kosten clubactie

172,83

50,00

126,75

300,00

Verzekeringen

109,70

100,00

107,50

0,00

Bankkosten

15,00

25,00

15,00

0,00

Diverse kosten

361,80

200,00

576,18

500,00

Totalen

11.928,17

9.750,00

17.255,15

10.850,00

Resultaat boekjaar

270,79

-500,00

436,69

-950,00

0,00

opmaak 28 januari 2012

950,00

Geurt Wien, penningmeester