Een nieuwe website !

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt om een nieuwe website op te zetten. Sinds begin juni is de site  in de lucht.

Een nieuwe website was noodzakelijk, omdat de oude  niet langer kon worden ondergebracht bij de huidige host. Bert Altena heeft steeds het technische gedeelte van de website verzorgd, terwijl Gerard en Poll vooral de foto’s en teksten aanleverden. Hierbij willen we Bert bedanken voor zijn inzet in de afgelopen jaren.

De nieuwe website is gebaseerd op het programma WORDPRESS. Dit programma is voor ons, door zijn doorzichtelijke structuur, veel gebruiksvriendelijker dan het vorige, dat gemaakt was onder JOOMLA. We kunnen nu gemakkelijker foto’s, teksten en tabellen plaatsen en ook handiger een agenda bijhouden.

Om een website te kunnen bouwen, hebben we de hulp ingeroepen van Wim Wennekes uit Bennekom.  Hij was door een van onze leden aanbevolen, omdat hij al voor meer Bennekomse bedrijven en clubs een website had gemaakt.

Hij heeft Gerard en Poll via een aantal intensieve cursusmiddagen ingewijd in de “geheimen” van WORDPRESS, en er zullen zeker nog een aantal sessies volgen, om alle mogelijkheden te kunnen toepassen. Wim willen we graag hartelijk bedanken voor zijn werkzaamheden tot nu toe en hopelijk ook voor die in de toekomst.

Als webteam hopen we, dat de website van VOICE-MALE Bennekom veel wordt geraadpleegd en we wensen iedereen veel plezier ermee. De eerste reacties zijn al zeer positief!