Donatieformulier

Aanmeldingsformulier voor donateurs mannenkoor VOICE-MALE

Als donateur steunt u op financiële wijze het koor en daar zijn we u zeer erkentelijk voor.
Elk bedrag is welkom. U kunt op elk moment uw bijdrage weer stopzetten.
U kunt dit formulier uitprinten  en invullen waarna u ons kunt bellen, dan halen we het formulier bij u op (0318-417662) .

Toezegging: Ja, ik draag het mannenkoor VOICE-MALE uit Bennekom een warm hart toe en meld me bij deze aan als donateur.

Ik ben bereid om jaarlijks een bedrag van € …….. bij te dragen.

Ik kies voor de volgende wijze van betalen: (aankruisen wat van toepassing is)

O     Ik geef de bank opdracht om jaarlijks een bedrag van € ……. over te maken naar de penningmeester van Mannenkoor VOICE-MALE, bankrekeningnummer NL78ABNA0402467094.
O     Jaarlijks ontvang ik een betalingsherinnering.

 

Naam:…………………………..

Voorletters:……………………

Adres:……………………………

Postcode:………………………

Woonplaats:……………………

 

Datum:…………………………..

Handtekening:

Print Friendly, PDF & Email