Dickensmarkt

In en buiten de Oude Kerk zong mannenkoor VOICE-MALE op 17 december 2010 ter gelegenheid van de Dickensmarkt

picasaView plugin: Could not load data from picasaweb.