Nieuwsarchief

Toekomstige optredens

Een overzicht van de optredens voor de rest van het jaar, reserveer de datum en tijden vast in je agenda.

Dickenskleding is bekend. De kleding voorschriften voor de verdere optredens volgen zo spoedig mogelijk.

 

Zaterdag 9 december Oude kerk Bennekom 15.00 – 15.30 uur , tijdens Dickensfair

Dinsdag 12 december  Aleidahof  Hofrustlaan  Bennekom 19.45 uur, zelfde als verleden jaar.

Zaterdag 16  december Geels Kerkhoflaan Bennekom 11.00 – 13.00 uur, op een paar plaatsen in de winkel.

Donderdag  21 december  17.30 – 18.15 uur gebouw Machtela,  dit alleen als er genoeg mannen op tijd aanwezig kunnen zijn heb ik af gesproken! Dinsdag even overleggen.

18.30 – 19.30 uur gebouw Walraven

Beide gebouwen liggen op het zelfde terrein en zijn volgens mij onderling met elkaar verbonden.

Geschreven door: Poll Poll Jonker

Aangepast: 2 januari 2018

 

Een nieuwe website !

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt om een nieuwe website op te zetten. Sinds begin juni is de site  in de lucht.

Een nieuwe website was noodzakelijk, omdat de oude  niet langer kon worden ondergebracht bij de huidige host. Bert Altena heeft steeds het technische gedeelte van de website verzorgd, terwijl Gerard en Poll vooral de foto’s en teksten aanleverden. Hierbij willen we Bert bedanken voor zijn inzet in de afgelopen jaren.

De nieuwe website is gebaseerd op het programma WORDPRESS. Dit programma is voor ons, door zijn doorzichtelijke structuur, veel gebruiksvriendelijker dan het vorige, dat gemaakt was onder JOOMLA. We kunnen nu gemakkelijker foto’s, teksten en tabellen plaatsen en ook handiger een agenda bijhouden.

Om een website te kunnen bouwen, hebben we de hulp ingeroepen van Wim Wennekes uit Bennekom.  Hij was door een van onze leden aanbevolen, omdat hij al voor meer Bennekomse bedrijven en clubs een website had gemaakt.

Hij heeft Gerard en Poll via een aantal intensieve cursusmiddagen ingewijd in de “geheimen” van WORDPRESS, en er zullen zeker nog een aantal sessies volgen, om alle mogelijkheden te kunnen toepassen. Wim willen we graag hartelijk bedanken voor zijn werkzaamheden tot nu toe en hopelijk ook voor die in de toekomst.

Als webteam hopen we, dat de website van VOICE-MALE Bennekom veel wordt geraadpleegd en we wensen iedereen veel plezier ermee. De eerste reacties zijn al zeer positief!

 

 

Geschreven door: Poll Poll Jonker

Aangepast: 4 november 2013

 

Dirigent VOICE-MALE Sjoerd Meijer vertrekt

Begin april heeft de dirigent Sjoerd Meijer het koor meegedeeld dat hij met ingang van het nieuwe seizoen, dus na de zomervakantie stopt, als vaste dirigent van VOICE-MALE. Hij heeft dit besluit moeten nemen omdat hij voor zijn dagelijkse werk als opleidingsdocent muziek en studiecoach, verbonden aan de Marnixacademie te Utrecht, opnieuw moet gaan studeren. Dit in verband met landelijke eisen die gesteld worden aan HBO docenten.
Voor hem betekent dit een masterstudie die hij naast zijn normale werk moet gaan doen. Zowel Sjoerd als het gehele koor betreuren dit zeer maar bestuur en leden hebben wel begrip voor zijn situatie.

Dit betekent dat het koor op korte termijn op zoek moet gaan naar een nieuwe dirigent die past bij ons koor.

Geschreven door: Poll Poll Jonker

Aangepast: 4 november 2013

 

Optreden 2 november 2012

Uitvoering Voice-Male in de Oude of St. Alexanderkerk te Bennekom.

Beter konden we niet beginnen. Een kaartverkoop, die buitengewoon goed verliep en zelfs zo goed, dat de laatste belangstellenden zonder kaartje, maar na betaling,  toch nog de kerk konden betreden.

Een kerk, stampvol met nieuwsgierige en muziekminnende mensen, die kwamen om ons concert bij te wonen. Er waren ook redenen genoeg, om op deze bijzondere avond aanwezig te zijn.

Ons optreden met het thema “Trouw” , waarbij bekende musici uit Bennekom, zoals de beroemde harpiste Lavinia Meijer,  de hoornblazer Harry Stens en de organist en pianist Adriaan van der Poel, zou dit evenement een speciale glans geven.

Ook was er een prachtige gelegenheid, om onze nieuwe outfit te presenteren aan het publiek.  Al ruim voor de zomervakantie waren er activiteiten ontplooid, die tot deze mooie combinatie van grijs overhemd, rood gilet en strik en grijs gestreepte broek zou leiden. Het oordeel hierover was algemeen lovend.

De avond werd ingeleid door een korte toespraak van Anton Schikhof, die de speciale genodigden en het publiek welkom heette en iedereen een geweldige avond toewenste.

Ruim een jaar is er o.l.v. Sjoerd Meijer geoefend op een aantal stukken, samengesteld door de muziekcommissie met een belangrijke rol voor Rien van Beusichem. Het centrale thema “Trouw” werd in 9 verschillende muziekstukken ten gehore gebracht. In vijf daarvan speelde ons koor een hoofdrol. De opstelling van het koor was wat aangepast door ruimtegebrek op het podium, maar onze koormeester zorgde ervoor, dat iedereen de aanwijzingen van Sjoerd goed kon volgen.

Dat de kerk zo goed gevuld was kwam ook door de aanwezigheid van Lavinia Meijer.  Zij kreeg een staande ovatie na het spelen van haar eigen bewerking van een Koreaans volkslied (Arirang). Ook het samenspel tussen Harry Stens en Adriaan van der Poel oogstte een groot applaus.

Zelf gingen we van start met het openingsnummer “Comrades in arms”. Dit “soldatenlied” gaf in de uitvoering duidelijk aan, dat we een mannenkoor zijn, dat sterk is gegroeid in de uitvoering van wat moeilijkere werken. Het maakte grote indruk op de toehoorders en werd beloond met een enthousiast applaus.

Aan het eind van het concert werden alle musici met een woord van Anton en een prachtig boeket bedankt voor hun muzikale bijdrage. Speciale dank ging ook uit naar Frans Postma, die heel veel heeft bijgedragen aan het welslagen en het grote succes van de avond.

Na afloop was er in de Baron van Wassenaerzaal  nog gelegenheid om onder het genot van een drankje gezellig na te praten. Hier werd massaal  gebruik van gemaakt. Tevens konden liefhebbers van de harpmuziek bij Lavinia persoonlijk een CD (met of zonder handtekening) aanschaffen.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond met een hoog muzikaliteitsgehalte.

Geschreven door: Poll Poll Jonker

Aangepast: 19 juni 2013

 

Dickensmarkt 14 december 2012

De Dickensmarkt is een ieder jaar terugkerend festijn, dat in omvang steeds meer toeneemt.
Ieder jaar doen er meer muzikanten en koren mee, die voor een feestelijke sfeer zorgen. Ook de deelnemers die in Dickensstijl gekleed zijn, zorgen ervoor, dat er een heerlijke 19e eeuwse waas hangt over deze gezellige markt.
Ons mannenkoor Voice-Male zorgde als laatste in een rij van optredens in de Oude of St. Alexanderkerk voor een klankvolle bijdrage. De kerk was in een prachtige kerstsfeer gebracht en dat stimuleerde de muzikanten en de koren, die hun uiterste best deden, om liederen ten gehore te brengen, die in deze kersttijd thuishoren.
Om 8 uur liepen wij, compleet met hoge hoeden, capes en warme mantels het podium op. Na een korte introductie van ons koor door een van de organisatoren, begonnen we met ons repertoire, dat door Sjoerd Meijer als dirigent en Adriaan van der Poel op de piano werd begeleid.
We kregen na afloop een dankbaar applaus van de talloze bezoekers, die vrij de kerk binnen konden lopen en wij werden uitgenodigd om nog een toegift te geven.
Tevreden konden wij terugkijken op een optreden, dat voor velen weer een reden was, om de muzikale groei van ons koor te roemen.

Geschreven door: Poll Poll Jonker

Aangepast: 19 juni 2013

 

Optreden Dickensmarkt Oude Kerk Bennekom op 16 december 2011

 Op vrijdagavond 16 december 2011 traden wij op in de Oude Kerk in Bennekom. Dit gebeurde in het kader van de Dickensmarkt, die traditioneel het laatste weekend voor Kerstmis in de Dorpsstraat wordt gehouden. Veel koren en muziekorkesten uit de omgeving worden uitgenodigd om deze markt op te vrolijken met hun blije klanken. 

Een gure dag met koude wind en regenbuien voorspelde niet veel goeds voor de avond, maar de weergoden waren ons goed gezind; de wind ging liggen en de regenbuien trokken weg en zo konden we ons goed voorbereiden op een mooie samenzang op het kerkplein.

Eerst moesten we echter ons programma in de kerk ten uitvoer brengen.

Het inzingen vond vluchtig plaats in de kelder van het Kerkheem, waarna we ons opstelden in de gang voor een geordende entree in de kerk.

Enkele zangstemmen waren maar matig vertegenwoordigd, bij de eerste tenoren waren maar vijf mannen beschikbaar, maar ze slaagden erin om hun partij toch sterk neer te zetten.

Op een smal podium vond iedereen een plek en voor een goed gevulde kerk konden we een prachtige en geslaagde zanguitvoering geven. Vooral  “The Angels in the band”  werd door het publiek met groot enthousiasme  gewaardeerd.

Na het optreden stelden wij ons op voor de kerk op het kerkplein, waar de andere koren hun plaats al hadden ingenomen. Een combo, bestaande uit een piano, saxofoon, gitaar en slagwerk, had voor de begeleiding een mooi afdak gekregen en onze dirigent Sjoerd kreeg een verhoging om alle koren aan te sturen.

Het publiek, bestaande uit honderden marktbezoekers, werd verzocht om de bekende kerstliederen mee te zingen en zo werd het een geweldige happening, die uniek is voor de wijde omgeving.

 

 

Poll Poll Jonker

Geschreven door: Poll Poll Jonker

Aangepast: 28 april 2013

 

Optreden op 8 november 2011 in verzorgingscentrum Walraven

Op dinsdagavond 8 november 2011 hebben we een optreden verzorgd voor de bewoners van het verzorgingscentrum Walraven in Bennekom.

Om 19.00 uur waren we met vrijwel het voltallige koor in de hal van het gebouw  om ons voor te bereiden  op ons optreden.  Eerst kregen we een kop koffie en daarna werd er kort ingezongen.

Veel bewoners gingen op eigen gelegenheid of geholpen door vrijwilligers naar de Beringhemzaal, waar we zouden optreden  en na korte tijd was de zaal volledig gevuld met wel meer dan 70 belangstellenden!

Om 19.30 uur  gingen wij onder leiding van onze koormeester naar het podium om onze liederen ten gehore te brengen. De bekende songs werden door velen, soms onder grote hilariteit, meegezongen.

Na afloop kregen we een warm applaus en werden we zelfs door een enthousiaste bezoeker toegesproken. Hij had genoten van onze zangkunsten en was blij, dat hij van de gelegenheid gebruik had gemaakt om naar de zaal te komen.

Ook de leiding bedankte het koor,  dirigent Sjoerd Meijer en pianobegeleider Adriaan van der Poel  voor de inzet en hoopte op een herhaling in de toekomst. De penningmeester ging met een gevulde envelop naar huis en Sjoerd mocht een boeketje bloemen in ontvangst nemen.

Wij als koor hielden een blij gevoel over aan dit dankbare publiek, dat zichtbaar had genoten.

Laten we daarom proberen om zoveel mogelijk op de dinsdagavonden  te komen.

 

Geschreven door: Poll Poll Jonker

Aangepast: 26 april 2013

 

Optreden op het Van Slootenplein 5 november 2011

Optreden ter gelegenheid van de aankondiging van de bouw van de muziektent.

 

Op zaterdag 5 november 2011 werd het startschot gegeven voor de bouw van de Bennekomse muziektent. Op het Van Slootenplein werden allerlei activiteiten ontwikkeld, die mogelijk later op deze plek kunnen plaatsvinden. Verschillende verenigingen uit Bennekom en omgeving gaven acte de presence  en ook ons koor  liet met meer dan 30 zangers goed van zich horen.

Een heerlijk novemberzonnetje, met temperaturen boven de 15 graden Celsius, zorgde ervoor dat er een warm optreden werd neergezet. Sjoerd Meijer en Adriaan van der Poel leidden het koor op hun vertrouwde wijze en het toegestroomde publiek genoot zichtbaar van onze zangkunsten.

We besloten ons optreden met het Bennekomlied, op deze plek zeer toepasselijk, omdat de heer Van Slooten , waarnaar het plein is vernoemd,  zelf dit lied heeft geschreven.

Hierna volgde het officiële gedeelte, dat bestond uit toespraken van de voorzitter van het comité en de burgemeester en de onthulling van het bouwplan van de muziektent. De muziektent moet in het voorjaar van 2012 gerealiseerd zijn en mogelijk kunnen we vele malen gebruik gaan maken van dit prachtige bouwwerk, dat heden en verleden verbindt.

 

      

Geschreven door: Poll Poll Jonker

Aangepast: 26 april 2013

 

Bezoek Zorginstelling Pieter Pauw Vilente te Wageningen 11 oktober 2011

Op dinsdagavond 11 oktober 2011 brachten we een bezoek aan het Pieter Pauw Zorgcentrum in Wageningen. De hele dag was het al miezerig weer en het begon al vroeg te schemeren. De meeste koorleden spoedden zich individueel door het herfstige weer naar Wageningen. In verband met de opbrekingen aan de Commandeursweg en de Molenstraat was de Brink vrijwel niet normaal te bereiken.

De parkeergelegenheid was ruim en vlug verzamelden we ons in de aula van het gebouw, om de situatie te verkennen en kort in te zingen.

Verschillende koorleden waren in verwarring gebracht over het grijze vestje dat deze keer gedragen moest worden samen met de blauw-witte stropdas. Toch handig zo’n multifunctioneel vestje!

Het podium, eigenlijk niet berekend op zo’n groot mannenkoor (ongeveer 30 zangers), werd door onze koormeester zodanig ingedeeld, dat Adriaan, die achter een prachtige vleugel plaats nam en alle Voicemalezangers,  toch optimaal hun muzikale talenten konden uitdragen.

Na een korte introductie, waarin het koor werd voorgesteld aan een dertigtal aanwezigen, kon het optreden beginnen. Alle liederen werden door Sjoerd aangekondigd en kort toegelicht, zodat men  de internationale samenstelling van het repertoire kon volgen.

Na een geslaagd optreden van ongeveer een uur (zonder pauze!), werden we beloond met een daverend en hartelijk applaus.  Onder het gebruik van frisdrank en versnaperingen werd er nog wat nagepraat over deze gezellige avond.

Door de nog gestaag neervallende regen reden we allen weer terug naar huis. We konden terugkijken op een slaagde avond.

Geschreven door: Poll Poll Jonker

Aangepast: 26 april 2013

 

VOICE-MALE gaat internationaal

VOICE-MALE gaat internationaal! Nee, het mannenkoor maakt (nog) geen Europees concert-toernee, maar overschreed onlangs op een andere manier de nationale grenzen. 

Op 6 september 2011 was het koor in volle glorie te horen tijdens een internationaal symposium in Bonn, dat georganiseerd werd door de Militärmusikdienst van de Bundeswehr in samenwerking met de Robert Schumann Hochschule uit Düsseldorf. Elk jaar wordt daar een symposium georganiseerd waar een beperkt aantal deskundigen uitgenodigd worden een voordracht te houden rond een bepaald thema. Het symposium wordt bijgewoond door muziekwetenschappers en musici uit een groot aantal landen. Daarnaast is het symposium ‘verplichte kost’ voor studenten die als muzikant-in-opleiding contractueel aan de twee genoemde instellingen zijn verbonden. Dit jaar werd gesproken en gediscussieerd over het thema ‘Popularisierung und Artifizialisierung in der Militärmusik’. Vele aspecten kwamen aan bod over de rol die de (militaire) blaasmuziek heeft gespeeld in het populair maken van allerlei elementen uit de symfonische muziek, maar ook over het overnemen van populair repertoire en melodieën uit de volksmuziek door de wereld van de ‘geleerde’ kunstmuziek.

Ondergetekende was dit jaar één van de uitgenodigde sprekers. Ik hield een voordracht over het ontstaan de ontwikkelingen van ons bijna 350 jaar oude nationale volkslied, het Wilhelmus, waarbij bovengenoemd thema als een rode draad door het verhaal geweven was.

De Wilhelmus-melodie is geboren in het voorjaar van 1568 en werd snel zeer bekend als de melodie van een Franstalig katholiek spotlied. Het populaire lied beschrijft de mislukte poging van de hugenoten de Franse stad Chartres in te nemen. Het werd door de Franse katholieken uit volle borst gezongen om dit fiasco er bij de hugenoten nog eens flink in te wrijven. De door de aanvoerder van de hugenoten, de prins van Condé, ingehuurde soldaten zaten na dit fiasco van de ene op de andere dag zonder werk en trokken naar Duitsland, waar ze direct aan de slag konden onder Willem van Oranje. Op hun tocht van Frankrijk naar Duitsland namen ze echter de populaire melodie uit Chartres mee. Binnen een jaar dichtte één of meer edellieden en/of rederijkers uit de kringen in de directe omgeving rond Willem van Oranje op deze ‘vijandige‘ melodie de vijftien coupletten van het streng calvinistische Wilhelmus zoals wij dat thans kennen. Bladmuziek bestond nauwelijks, hooguit werd boven het gedicht een aanwijzing gegeven op welke wijs het lied gezongen moest worden. Zo bevat het oorspronkelijke Wilhelmus de aanduiding: ‘na die wijse van Chartres’.

De tekst van het oorspronkelijk uit twaalf coupletten bestaande Chartres-lied is nagenoeg ongeschonden overgeleverd. De oorspronkelijke melodie is bij toeval teruggevonden in een gezangenboekje dat in 1574 werd samengesteld en verkocht ten bate van de bouw van de Sint Jacobskerk te Antwerpen. Boven één van de liederen stond namelijk geschreven: ‘een liedeken op de wijse van Condé’, een duidelijke verwijzing dus naar de toenmalige aanvoerder van de hugenoten.

Van de combinatie van de oorspronkelijke Franse tekst en de oer-melodie zoals die in 1568 door de huursoldaten werd gezongen, bestonden tot voor kort geen opnamen. In mijn betoog was echter, naast de vele muziekvoorbeelden van later datum, een ‘authentiek’ luistervoorbeeld eigenlijk onmisbaar. Daarom werden na overleg met Sjoerd in juni 2011 door Voice-Male enkele coupletten van het Franse soldatenlied op de oer-melodie opgenomen en op CD gezet.

De première vond, zoals gezegd, plaats op 6 september 2011 in de grote gehoorzaal van het Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit voor een internationaal deskundig en kritisch publiek. De vertolking werd met een hartelijke applaus ontvangen. Slechts één persoon meende na afloop een kritische kanttekening te moeten maken over de uitspraak van de Franse tekst door de mannen van Voice-Male. Ik ben daar verder maar niet op ingegaan en heb de goede man een pintje gegeven ……. ‘t was een Belg.

 

Rien van Beusichem

bas     

Geschreven door: Poll Poll Jonker

Aangepast: 26 april 2013