Bestuurssamenstelling

Het bestuur van VOICE-MALE bestaat per maart 2016 uit de volgende personen:

Naam Telefoonnummer emailadres
Voorzitter  dhr. F. Mohren 0318-430031
Secretaris dhr. P. Stinissen 0318-842960

06-46428130

Penningmeester Dhr. F. van Battum 0318-417662
Bestuurslid dhr. B. Berendts 0318-651664
Bestuurslid voor o.a. public relations dhr. F. Postma 0318-413114

06-10833951