Bestuurssamenstelling

Het bestuur van VOICE-MALE bestaat per november 2018 uit de volgende personen:

Naam Telefoonnummer emailadres
Voorzitter  dhr. F. Mohren 0318-430031
 Secretaris  Dhr. P. Ribberink  0318-414336  
Penningmeester Dhr. F. van Battum 0318-417662
Bestuurslid dhr. B. Berendts 0318-651664
Bestuurslid voor o.a. public relations dhr. P. Hak 0318-417165