Bericht 8

Koorbericht 8 maart 2019

Beste koorleden

Mededelingen van uit het bestuur:
Optredens: om alvast te noteren zaterdag 15 juni 2019 12.00- 12.30 uur en 13.00 -13.30 uur van Slootenplein vrijdag 30 augustus Ede Uitmarkt bij Grote Kerk (tijd ergens tussen 16 en 23 uur) vrijdag 13 of zaterdag 14 dec. Dickensfair Bennekom
Financïen: Subsidie is aangevraagd. Omstreeks juli zullen we horen of en hoeveel subsidie we krijgen. Ondertussen hopen we dat financiële positie zal verbeteren door: 1. Meer nieuwe leden 2. Dat leden in hun contacten uitkijken naar mogelijkheden van sponsoring, van geldverdienacties door samen ergens een morgen/middag werk te doen (bv helpen bij appelpluk of andere activiteit in fabriek of kantoor) of andere acties. 3. Het bestuur zal niet noodzakelijke kosten niet meer uit de kas laten betalen ( b.v. kosten van bbq, dagje uit of kerstattentie) In het najaar zal worden bezien of contributie verhoging nodig zal zijn.
Nieuw smoelenboek-blad Jan van der Linden is gevraagd om een nieuw smoelenboekblad te maken.
Kerstoptredens. Het bestuur zint nog op een manier waarop de optredens voor leden minder “verhittend” zullen zijn.
Jubileumconcert. Het julileumconcert is gepland voor maart 2020 in de Brink. Verdere informatie zal volgen. De jubileumcommissie bestaat uit Therus van Beek, Gert Boeve, Piet Hak, Ary Stigter, en Geurt Wien..
Website Voice Male. Er wordt gedacht aan een eigentijdse en sobere website. Eenvoudige informatie over ons koor voor wie deze informatie zoekt. Er ligt een voorstel bij Poll Poll Jonker c.s.
Als bijlagen: 1. dit koorbericht 8 in pdf voor wie het als document wil opslaan 2. notulen van de ledenvergadering van 19 februari 2019
en op verzoek van onze dirigente Ines (naast de door haar al toegezonden informatie over de bijzondere tijdreis en het concert o.l.v. Marcel (de ons bekende invaller) 3. een bericht over een bijzonder herdenkingsconcert op 12 april in Vleuten, waarin ook onze voorzitter meezingt. 4. een bericht over hetzelfde concert op 24 april in de Geertekerk in Utrecht.
met een hartelijke groet Piet Ribberink