Bericht 5

Zoals jullie weten staat onze jaarvergadering gepland op dinsdag 19 februari a.s. na de pauze.
In koorbericht 5 staan
    de agenda voor de jaarvergadering
    de notulen van de vorige vergadering,
    het jaarverslag van de secretaris,
    het jaarverslag van de muziekcommissie
    en de financiële stukken over 2018 en begroting 2019 als aparte bijlage. Kijk in je mail.
Hartelijke groeten
Piet Ribberink