Bericht 10

Koorbericht nr 10 april 2019
Beste koorleden
Voor een drietal zaken wil ik jullie aandacht vragen:
1. Op dinsdag 30 april is er geen koorrepetitie.
2. Er wordt gedacht over een kooroptreden op een gezellige zaterdagavond met de band van
Hennie van de Brink, zoiets als vorig jaar. Datum 22 juni ( week na optreden bij de visboer)
Vragen: zal deze avond in juni nog voldoende publiek kunnen trekken? Wat zullen de kosten
zijn van deze gezellige avond? Hoeveel koorleden zijn afwezig? Op korte termijn zal hierover
beslist moeten worden.
3. Er is ook een verzoek binnengekomen om op zondag 15 of 22 december mee te werken aan
een kerstconcert van een vrouwenkoor in de Taborkerk in Ede. Denk hier alvast eens over
na.